Geneticky modifikované organizmy

Medzinárodná konferencia a verejná diskusia 10.-11.09.2009 v Košiciach

 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky organizuje a pozýva Vás na medzinárodnú konferenciu a verejnú diskusiu na tému "Biologická bezpečnosť a Národný rámec regulácie používania geneticky modifikovaných organizmov a výrobkov z nich v Slovenskej republike" dňa 10.-11.09.2009.

 

 pozvánka s programom, organizačné pokyny

 

 

 

 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky