Geneticky modifikované organizmy

Národný rámec regulácie používania geneticky modifikovaných organizmov a výrobkov z nich

English language

 

Tento dokument informuje o tom, ako Slovensko implementovalo medzinárodnú a európsku legislatívu.

  

Na tieto účely tento dokument:

  1. predstavuje genetické modifikácie, potenciálne aplikácie geneticky modifikovaných organizmov, možné prínosy a obavy
  2. poskytuje prehľad o medzinárodnom kontexte regulácie biologickej bezpečnosti
  3. sumarizuje existujúcu európsku a národnú legislatívu a vysvetľuje ako vzájomne nadväzujú
  4. predstavuje rôzne orgány štátnej správy a ich kompetencie ku legislatívnym dokumentom
  5. popisuje ako štátne orgány v praxi vykonávajú štátnu správu, s ohľadom na ich spoluprácu v konkrétnych konaniach.

 dokument Národný rámec regulácie používania GMO a výrobkov z nich

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky