Geneticky modifikované organizmy

Sú riziká spájané s geneticky modifikovanými živočíchmi naozaj nové?

 

 GMO - máme sa ich báť?
 Prečítajte si názor vedca z odboru biotechnológií...

 

  Sú riziká spájané s geneticky modifikovanými živočíchmi naozaj nové?

 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky