Geneticky modifikované organizmy

Rozhodnutia

English language

 

Na tomto mieste uvádzame rozhodnutia vo veci ako aj iné rozhodnutia, ktorými boli konania ukončené. 

 

 

2015:

 

Súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov - Botanický ústav SAV (PPZ 103)

 

Súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov - UMB SAV (PPZ 99)

 

 

 

2014:

 

Rozhodnutia udelené Virologickému ústavu SAV (PPZ 92, 93, 97)

 

Rozhodnutia udelené Ústavu molekulárnej biológie SAV (PPZ 91, 98)

 

Súhlas na prvé použitie priestorov - Biotika (PPZ 100)

 

Súhlas na prvé použitie priestorov - DB Biotech (PPZ 90)

 

Zrušenie súhlasu pre vybrané uzavreté priestory - Chemický ústav SAV (PPZ 89)

 

 

 

2013:

 

Zmena rozhodnutia č. 3126/398/2004-5.2.-12-PPZ27 (PPZ88)

 

Súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov (PPZ87)

 

Súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov (PPZ86) spolu s oznámením o oprave chýb

 

Súhlas na zavedenie GM repy H7-1 (ZZP37)

 

 

2012:

 

 Súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 (PPZ84)

 

 Súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 (PPZ83)

   

 Súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 (PPZ82)

 

 Súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 (PPZ81 )

  

Súhlas na dovoz MON 89034 x NK603 a MON 810 x NK603 (ZZP36)

 

Súhlas na zavedenie MON 89034 x NK603 a MON 810 x NK603 (ZZP35)

 

 

2011:

 

Zmena rozhodnutia č. 17784/2009-2.3.-9-ZZP14 (ZZP34)

 

Súhlas na zavedenie GM kukurice MON 88017 do životného prostredia (ZZP33)

 

Zmena rozhodnutia č. 13932/2010-2.2.-13-ZZP 17 (ZZP32)

 

Zmena rozhodnutia č. 21111/2010-2.2-12-ZZP 18 (ZZP31)

 

Zmena rozhodnutia č. 21089/2010-2.2-8-ZZP 21 (ZZP30)

 

Súhlas na dovoz osiva GM kukurice MON 88017 (ZZP29)

 

Súhlas na zavedenie GM kukurice MIR604 do životného prostredia (ZZP28)

 

Zmena rozhodnutia č. 17773/2009-2.3-12-ZZP 13 v znení rozhodnutia č. 21115/2010-2.2-6-ZZP 24 (ZZP27)

 

 Súhlas na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 (PPZ79)

    

       

Posledná zmena: 2015-09-29 16:25:15
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky