Geneticky modifikované organizmy

Pre používateľov

English language

  

Príručka (nielen) pre začínajúcich používateľov pre zorientovanie sa v legislatívnom prostredí:

 Geneticky modifikované organizmy a biologická bezpečnosť na Slovensku  

 

 Metodická príručka pre postup hodnotenia rizika z použitia génových techník a GMO 

 

 

 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky