Geneticky modifikované organizmy

Pripomienkovanie žiadostí a ohlásení

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky