Geneticky modifikované organizmy

Pozvánka na prvú prezentáciu Národného centra pre biologickú bezpečnosť

 

Dňa 28. 11. 2007 o 14:00 sa uskutoční na Ústave molekulárnej biológie SAV prvá prezentácia Národného centra pre biologickú bezpečnosť, v rámci ktorej sa bude konať aj prvé otvorené zasadnutie Komisie pre biologickú bezpečnosť. 

 

 Program:

 

Streda 28.11. 2007

13:30 - 14:00 Príchod, prezentácia, obhliadka NRL

14:00 - 14:30 Otvorenie a slovo na úvod     

                         prof. Ing. Jozef Timko, DrSc. riaditeľ  Ústavu MB    

                        prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. predseda Komisie  BB             

                       Ing. Igor Ferenčík, riaditeľ odboru BB na MŽP SR

14:30 - 15:00 Prezentácia projektu UNEP GEF a plánovaného centra pre BB     

                   RNDr. Danka Valková, CSc. národná koordinátorka projektu (PriF UK)

15:00 - 15:30 Prednáška na tému: 

                         Problematika kvantifikácie geneticky modifikovanej kukurice v potravinách  

                      RNDr. Peter Siekel, CSc. (VÚP, Bratislava)

15:30 - 16:00 Prednáška na tému: Skúsenosti s pestovaním GM kukurice v SR 

                       RNDr. Ján Kraic, CSc. (VÚRV, Piešťany)

16:00 - 16:30 Princíp predbežnej opatrnosti v legislatíve o GMO    

                    RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (ÚMFG SAV, Bratislava)

16:00 - 17:00 Diskusia a záver

 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky