Geneticky modifikované organizmy

Havarijný plán firmy Monsanto Slovakia s.r.o.

English language


Havarijný plán firmy Monsanto Slovakia s.r.o. , ktorý slúži pre zabezpečenie prepravy geneticky modifikovaného materiálu kukurice NK603.

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky