Geneticky modifikované organizmy

Povolené GMO

English language

 

 Zoznam geneticky modifikovaných organizmov, ktorých používanie v Slovenskej republike bolo povolené

 podľa paragrafu 17 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov - poľné pokusy

 

 Prehľad poľných pokusov v rokoch 2007-2015

 

 

 

Zoznam produktov umiestnených na trh Európskeho spoločenstva a Európskej únie podľa smernice 2001/18/ES.

 

Povolenie pre zemiak EH92-527-1 bolo rozsudkom Všeobecného súdu zo dňa 13. decembra 2013 vo veci T-240/10 zrušené. [Úradný vestník EÚ, C 39, 8. február 2014]

 

 

Európsky register geneticky modifikovaných potravín, krmív a prídavných látok povolených podľa nariadenia 1829/2003

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm

 

 

 

 

 

Posledná zmena: 2015-09-29 16:45:46
Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky