Geneticky modifikované organizmy

Podpora implementácie biologickej bezpečnosti do slovenskej legislatívy

Hlavná stránka Vzdelávanie Prezentácie Podpora implementácie biologickej bezpečnosti do slovenskej legislatívy

gef_small.gif  unep_small.gif  enviro.gif  prifuk_small.gif   shmu_small.gif

 

Vás pozývajú na prezentáciu MSP UNEP-GEF projektu:

 

„Podpora implementácie biologickej bezpečnosti do slovenskej legislatívy"

 

Podujatie určené pre verejnosť sa uskutoční dňa 8.12. 2006 od 11. 00
v priestoroch Prezentačného centra J. A. Komenského, ktoré sa nachádza
v komplexe

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Mlynská dolina 1, pavilón B1.

 

Ak Vás zaujíma problematika biologickej bezpečnosti, pravidlá pre používanie geneticky modifikovaných organizmov a otázky s tým spojené, potom Vám odporúčame zúčastniť sa tohto podujatia.

 

Program :

 

 

Kontakt: RNDr. Danka Valková, CSc.

Katedra molekulárnej biológie, PriF UK

Mlynská dolina 1

842 15 Bratislava


E-mail: umbivava(at)yahoo.com

Tel.: 02 6029 6688

FAX: 02 6029 6508

Mobil: 0903 066 517

 


Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky