Geneticky modifikované organizmy

Právne predpisy týkajúce sa GMO

Hlavná stránka Legislatíva Slovensko Právne predpisy týkajúce sa GMO
English language

 

 Základným vnútroštátnym právnym nástrojom týkajúcim sa používania GMO je zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní  genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacia  vyhláška č. 399/2005 Z. z..

Zákon transponuje smernicu 2001/18/ES a 2009/41/ES, a preto reguluje používanie v uzavretých priestoroch, zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia na pokusné účely a uvádzanie na trh geneticky modifikovaných organizmov alebo produktov.

Všeobecné pravidlá týkajúce sa koexistencie geneticky modifikovaných plodín s konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom sú stanovené zákonom č 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

Posledná zmena: 2013-04-30 15:38:42
Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky