Geneticky modifikované organizmy

Vzdelávanie

Hlavná stránka Vzdelávanie
English language

 

 

Geneticky modifikované organizmy je dnes frekventovaný pojem a stretáva sa s ním prakticky každý, aj keď v iných súvislostiach a na inej úrovni poznania.

Širokej verejnosti chceme na tejto stránke poskytnúť  okrem všeobecných informácií aj materiály pripravené v rámci projektu UNEP-GEF na podporu Implementácie biologickej bezpečnosti do legislatívy Slovenskej republiky, ktorého cieľom je aj informovanie a vzdelávanie verejnosti v oblasti GMO.

Vzdelávanie o GMO podporil aj Európsky sociálny fond prostredníctvom Prírodovedného vzdelávacieho a osvetového centra, ktoré vzniklo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Čo je genetika - história

 

Čo sú to genetické modifikácie

 

Základné poznatky a pojmy          

 

Slovník pojmov 

 

GMO - základ modernej biotechnológie

 

Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky