Geneticky modifikované organizmy

Crop Biotech Update, júl 2005

Hlavná stránka Vzdelávanie Odborné články Crop Biotech Update, júl 2005

 

Afrika je vyzývaná na urýchlenie komercializácie biotechnologických plodín
Africké krajiny sú vyzývané na urýchlenie procesu vedúceho k využívaniu geneticky zlepšených plodín farmármi.
„Afrika sa musí rozhodnúť teraz, či jej národný výskum biotechnologických plodín zostane čisto len ako výskum" povedal Dr. Joel I. Cohen, riaditeľ programu pre systémy biologickej bezpečnosti (PBS), na tlačovej konferencii v Nairobi, v Keni. Dr. Cohen povedal, že nedostatok zákonov o biologickej bezpečnosti vo väčšine afrických krajín je dôvodom obviňovaní za ne-komercializáciu transgénnych plodín, napriek tomu, že tieto plodiny majú potenciál na redukciu používania pesticídov, zvyšujú toleranciu na sucho a zlepšujú nutričnú hodnotu hlavných plodín na kontinente.


 

Nová štúdia, nariadená IFPRI a vedená Dr. Cohenom a Prof. Idahom Sithole-Niangom z Univerzity v Zimbabwe hodnotili stav národného výskumu biotechnologických plodín, typy použitých génov, biologickú bezpečnosť a regulačné výzvy, ktorým Afrika čelí.
Podľa štúdie súčasný biotechnologický výskum má potenciál na prospievanie životnému prostrediu, zlepšovanie zdravia, redukciu cien potravín a zvyšovanie príjmov chudobných farmárov v celej Afrike.
Študijné materiály národného biotechnologického výskumu na 20 rozdielnych plodín zahŕňajú kukuricu, sladké zemiaky a vignu čínsku. Zameriavajú sa na zlepšenie rezistencie voči ochoreniam a škodcom, ktorí stále viac ničia výnosy z polí na kontinente. Štúdia odporúča zintenzívňovanie v malej miere, obmedzené poľné experimenty na testovanie plodín, stanovenie bezpečnosti a získanie spätnej väzby od farmárov. Taktiež zdôrazňuje potrebu zabezpečenia osôb zodpovedných za rozhodovanie s vedecky podloženými informáciami o biologickej bezpečnosti, na zlepšenie prehľadnosti regulačných stratégií a postupov.


Bol vydaný európsky strategický výskumný program


Strategický výskumný program „Rastliny pre budúcnosť" zameraný na to ako môže Európa zlepšiť bezpečné využívanie genetickej diverzity rastlín za využitia rastlinnej genomiky a biotechnológie, bol práve uverejnený.
Je to výstup mnohoodborovej skupiny, ktorá zahŕňa výskumné inštitúcie, priemysel, farmárov, regulačné úrady ako aj spotrebiteľov a environmentálne organizácie.


EuropaBio, združenie európskych biopriemyselných podnikov vyhlásila, že program definuje strategické výskumné priority pre dve nasledujúce dekády. Prvoradá je produkcia zdravých a bezpečných potravín a krmív, zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho reťazca vedúceho k udržateľnosti.


Výskum sa bude špecificky sústreďovať na aspekty v poľnohospodárstve, základné suroviny, potraviny a krmivo napr. olejnaté plodiny obsahujúce viac dlhých reťazcov nenasýtenýchmastných kyselín s pozitívnym účinkom na ľudské zdravie alebo plodiny s vyšším množstvom vitamínov. Bude sa tiež zaoberať plodinami, ktoré slúžia ako krmivo pre zvieratá, a ktoré sú dôležité pre Európu ako pšenica, obilie, strukoviny a repkové semeno. Výskum plodín bude tiež použitý na redukciu potreby poľnohospodárskych vstupov a lepšiu ochranu zdravia.


 


Čína schválila nové GM odrody kukurice


Mike Johanns, minister poľnohospodárstva USA, oznámil, že Čína schválila NK603 odrodu Roundup Ready kukurice, čo znamená, že celkový počet schválených upravených plodín v Číne predstavuje 8 odrôd kukurice,2 bavlníka, 7 kanoly (repka olejná) a 1 odrodu sóje.


Ministri Johanns a Li Changjiang z čínskeho generálneho úradu pre kontrolu kvality, inšpekciu a karanténu sa zhodli na zmluve na zlepšenie bilaterálnej spolupráce na ochranu živočíšneho a ľudského zdravia a potravinovej bezpečnosti. To umožní USA adresovať otázky hygieny, fytosanitárnej starostlivosti a potravinovej bezpečnosti, ktoré sťažovali poľnohospodársky prístup k Číne. Zmluva tiež zabezpečí výmenu informácií podľa platných zákonov, nariadení a štandardov, inšpekciu a karanténne opatrenia, metodológiu a technológiu, informácie o škodcoch a ochoreniach, toxických a škodlivých zvyškoch, certifikácií potravín a registrácií inštitúcií.


 


Paradajky sú na vzostupe výživovej hodnoty


V poslednom vydaní Prírodnej biotechnológie, Ganga Rao Davuluri zo Stazione Zoologica v Naples v Taliansku a jeho spolupracovníci dokázali, že "iRNA špecifická pre plody vyvolávajúca potlačenie DET1 zvyšuje obsah karotenoidov a flavonoidov v paradajkách."
Výskum ukázal nový spôsob zvyšovania úrovne nutričných komponentov v paradajkách používaním invertovaných opakujúcich sa iRNA skonštruovaných pod kontrolou pre plody špecifických promóterov a prostredníctvom kontroly jediného génu.
Menovaný gén je DET1, ktorého kódy pre transkripčný faktor boli prvý krát identifikované v Arabidopsis. DET1 mutácie môžu rásť v tme, akoby rastliny boli vystavené svetlu.
Výskumníci boli schopní vytvoriť rastliny paradajky tak, že DET1 bol potlačený iRNA, ale neviedlo to k inému rozvráteniu rastlinného metabolizmu alebo vývinu.
Po testovaní rastlín na obsah živín výskumníci objavili, že lykopén aj beta-karotén boli prítomné vo väčšom množstve než v divo rastúcich plodoch. Všetky živiny s vyšším obsahom sa v predchádzajúcich štúdiách ukázali ako silné antioxidanty.
Výsledky výskumu môžu dokázať, že sú vysoko priaznivé pre zákazníkov i pre potravinový priemysel. Transgén a vytvorená konštrukcia sú pôvodom z hostiteľskej rastliny, príslušný gén má prírodné mutácie a modifikácie rastliny nevedú k nižším výnosom.


Zdroj: CropBiotech Update July 15, 2005

Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky