Geneticky modifikované organizmy

Pripomienkovanie žiadosti do 24. augusta 2015

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1, dňa 21. 07. 2015, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 24. 08. 2015 na adresu:

pripomienky_GMO@enviro.gov.sk

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky