Geneticky modifikované organizmy

Školenie pre nových vedúcich projektov

English language

 

V zmysle zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov organizuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odborné vzdelávanie vedúcich projektov.

 

Vzdelávanie je určené pre nových vedúcich projektov, ktorí tento vzdelávací kurz doteraz neabsolvovali.

 

V zmysle zákona č. 151/2002 Z. z. používateľ určí za vedúceho projektu len zamestnanca, ktorý je bezúhonný a má odbornú kvalifikáciu. Pod odbornou kvalifikáciou vedúceho projektu sa rozumie vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej 3 ročná prax v genetickom inžinierstve a modernej biotechnológií po skončení II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia.

 

Termín vzdelávania je 25. júna 2015 o 10,00 hod.

Miesto konania: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava, 4. poschodie, m.č. 518

 

Prihlášky zasielajte do 10. júna 2015 elektronicky na e-mail diana.holubova@enviro.gov.sk  alebo poštou na adresu:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

Upozorňujeme Vás, že v roku 2016 sa odborné vzdelávanie vedúcich projektov neuskutoční z dôvodu prípravy na predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré bude prioritou odboru.

 

 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky