Geneticky modifikované organizmy

Pripomienkovanie žiadosti do 15. októbra 2014

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Biotika a. s., 976 13 Slovenská Ľupča 566 podala dňa 08. 09. 2014 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 

Účel použitia: základný výskum.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 15. 10. 2014 na adresu: pripomienky_GMO@enviro.gov.sk .

 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky