Geneticky modifikované organizmy

Pripomienkovanie žiadosti do 12. marca 2014

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Ústav molekulárnej biológie SAV podal žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2266/300/2003-5.2.-11-PPZ8 a 30699/2007-2.3-13-PPZ49 o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 (zrušenie súhlasov pre vybrané uzavreté priestory),

dňa 07. 02. 2014, podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 12. 03. 2014 na adresu: pripomienky_GMO@enviro.gov.sk .

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky