Geneticky modifikované organizmy

Pripomienkovanie žiadosti na prvé použitie do 17. februára 2014

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že spoločnosť DB Biotech, s.r.o., Popradská 80, 04011 Košice, podala žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1, dňa 15.01.2014, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Účel použitia: výskum a predaj

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 17. 02. 2014 na adresu:

pripomienky_GMO@enviro.gov.sk

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky