Geneticky modifikované organizmy

Výzva na podávanie pripomienok do 25. októbra 2013

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava podal žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 46777/2008-2.2.-7-PPZ61+O o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov  s úrovňou ochrany 1 (zrušenie súhlasu pre vybraný uzavretý priestor), dňa 18. 09. 2013, podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 25. 10. 2013 na adresu: pripomienky_GMO@enviro.gov.sk .

 

 

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky