Geneticky modifikované organizmy

Výzva na podávanie pripomienok do 9. októbra 2013

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Centrum výskumu rastlinnej výroby, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany podal žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 3126/398/2004-5.2.-12-PPZ27 o súhlase na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 (zrušenie súhlasu pre vybrané uzavreté priestory), dňa   27. 08. 2013, podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

 

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 09. 10. 2013 na adresu: pripomienky_GMO@enviro.gov.sk .

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky