Geneticky modifikované organizmy

Výzva na podávanie pripomienok do 21. februára 2012

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že používateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany podal žiadosť o súhlas so zavedením geneticky modifikovaných kukuríc MON 89034 x NK603 a NK603 x MON810 do životného prostredia.

 

1. žiadosť

2. mapa

3. informácia o spracovaní odpadu

4. havarijný plán

5. posudok z posudzovania rizika ZZP14

6. žiadosť ZZP14

 

Pripomienky verejnosti očakávame do 21. 02. 2012 na adresu diana.holubova@enviro.gov.sk.

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky