Geneticky modifikované organizmy

Symposium on GMOs - prednášky

Hlavná stránka Vzdelávanie Odborné články Symposium on GMOs - prednášky

Dňa 25. mája 2005 sa konal pod názvom „Symposium on GMOs" na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského seminár k téme geneticky modifikované organizmy (GMO).


Sympózium organizovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Katedrou molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci twinningového projektu „Biosafety Monitoring System"a za podpory Európskeho sociálneho fondu.


Odborníci a široká verejnosť zo Slovenska a susedných štátov diskutovali o moderných biotechnológiách, ich využití v praxi, dôvodoch pre a proti, ako aj o požiadavkách Európskej únie a súčasnom stave legislatívy v danej oblasti.


Nižšie môžete nájsť prezentácie, ktoré boli prednesené na Sympóziu :


 


RNDr. Danka Valková, CSc., Katedra molekulárnej biológie, PriF UK v Bratislave


RNDr. Peter Siekel, CSc., Výskumný ústav potravinársky, Bratislava


Ing. Igor Ferenčík, Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava


Ms. Claudia Paoletti, JRC, Ispra


Dr. Alice Schmatzberger, Umweltbundesamt, ViennaMs. Alexandra Pohl, BIO-Austria, Vienna
Ing. Roman Rozsypal, CSc., poradca pre ekologické poľnohospodárstvo, Ústav zemědělsko-potravinářských informací, Praha


Prof. ThDr. Igor Kišš, Katedra systematickej teológie Univerzity Komenského v Bratislave

Tlačiť
© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky