Geneticky modifikované organizmy

Výzva na podávanie pripomienok do 25. marca 2011

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že používateľ Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany podal žiadosť o súhlas so zavedením geneticky modifikovanej kukurice MON 88017 do životného prostredia:

 

1. žiadosť     

2. posudok z posudzovania rizika

3. havarijný plán  

4. informácia o spracovaní odpadu  

5. mapa       

 

Pripomienky verejnosti očakávame do 25. marca 2011 na adrese diana.holubova@enviro.gov.sk  

© 2006 - Odbor biologickej bezpečnosti, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky